SunShot Initiative | Amerika & Zonnepanelen

De SunShot Initiative: een 10-jarig initiatief dat bekostigd wordt door de Amerikaanse overheid. Zij streven ernaar om aan het eind van dit decennium grootschalig opgezette zonne-energie vanuit kostenoogpunten concurrerend te maken tegenover fossiele elektriciteitscentrales.

sunshot initiative

De SunShot Initiative voert onderzoek naar de productie van zonnestroomsystemen. Het bestudeert met name de mogelijkheden om de (in overvloed aanwezige) zonnestroom systemen in de Verenigde Staten toegankelijker en betaalbaarder te maken.

SunShot Initiative’s Doelstelling

De SunShot Initiative heeft als doel om de prijs van zonne-energie te verlagen naar $0.06 per kilowattuur. Met $0.06 per kilowattuur zal zonne-energie vanuit kostenoogpunt namelijk kunnen concurreren met andere niet-hernieuwbare vormen van elektriciteit, zoals kolen of gas. Wat op zijn beurt weer zal leiden naar verdere groei in de door zon-opgewekte stroom.

In de SunShot Vison Study, een onderzoek naar de doelstelling van de SunShot Initiative, wordt een groei voor zonne-energie geprojecteerd van 0.05% van de huidige elektriciteitsvoorziening, naar grofweg 14% in 2030 en zelfs 27% in 2050. Een geschatte groei van maar liefst 54.000% over een periode van 39 jaar!

Hoe?

Sinds de oprichting van de SunShot Initiative in februari 2011, heeft de Solar Office meer dan 150 projecten gefinancierd in de volgende gebieden:

Status

De grootschalige PV industrie in Amerika is vandaag de dag, met meer dan 60% op weg, naar het behalen van de doelstelling van de SunShot Initiative van $0.06 per kilowattuur. In de Verenigde Staten zijn de gemiddelde opwekkosten van een grootschalig PV project gedaald van circa $0.21 per kilowattuur in 2010, naar $0.11 per kilowattuur in 2013. Volgens de Energie Information Administration (EIA), een onafhankelijk Amerikaans bureau voor statistieken en analyses, ligt de gemiddelde prijs van elektriciteit in de VS op ongeveer $0.12 per kilowattuur.

Bekijk hieronder een Energy.gov grafiek, waarop te zien is hoe de kosten zijn gedaald in de laatste 3 jaar.

sunshot initiative grafiek

Met toestemming van National Renewable Energy Lab. Grafiek door Daniel Wood

Reageer

Please enter your comment!
Please enter your name here