Privacy

Privacy staat bij Greenem hoog in het vaandel. Daarom behandelen wij jouw persoonlijke informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houden ons altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Onze privacyvoorwaarden staan hier zodat je na kunt lezen hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens. Voor vragen zijn we altijd bereikbaar via privacy@greenem.nl. Greenem.nl en haar dochters zijn websites van Greenem BV.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Greenem BV is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Greenem BV niet verplicht is. Je hebt altijd zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren.
Verzamelde informatie zal ook nooit door Greenem BV verstrekt worden aan een derde partij, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming daartoe hebben, of door het Nederlandse recht hiertoe verplicht worden bijvoorbeeld bij een gegronde verdenking van fraude.

Beheer

Greenem BV is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt Greenem BV back-ups van bijvoorbeeld de database en mailsystemen. De back-ups gebruikt Greenem BV uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. Greenem BV analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Beveiliging

Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. Greenem BV wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar websites worden gekraakt. Om die reden legt Greenem BV vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de Greenem.nl diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de Greenem BV servers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Uw rechten

Greenem BV wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met je persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop Greenem BV met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan: info@greenem.nl.

Cookies

Tot slot een korte toelichting over het gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Aan de hand van cookies kunnen websites van Greenem BV je herkennen als je een volgende keer langskomt op één van de sites van Greenem.nl. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten je recentelijk hebt bekeken of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.
Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Greenem BV dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wijzigen van de privacyverklaring

Greenem BV houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Greenem BV adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Acceptatie

Wij gaan ervan uit dat wanneer je deze site gebruikt, je dit document zorgvuldig doorgelezen hebt en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd hebt. Als je het met de privacy statement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doe je er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze sites. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy statement aan te brengen. Wanneer je van deze en andere Greenem BV sites gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, word je geacht de privacy statement te hebben geaccepteerd.

Meer informatie

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Greenem BV (Tappersweg 14-44, 2023WD Haarlem). Greenem BV is de eigenaar van de website greenem.nl.
Wil je meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens of over privacy? Surf dan even naar www.cpbweb.nl.